Tủ lạnh mát mini khách sạn 90 lít cửa kính ANAKA 90-MNG (Đen)

Tủ lạnh mát mini khách sạn 90 lít cửa kính ANAKA 90-MNG (Đen)

Tủ lạnh mát mini khách sạn 90 lít cửa kính ANAKA 90-MNG (Đen)