Tủ Đông ALASKA BCD-5068C 500 lít dienmay5sao.net

Tủ Đông ALASKA BCD-5068C 500 lít dienmay5sao.net